Junák - český skaut, středisko Šedého vlka Broumov, z.s. 523.06

O nás

Jsme skautské středisko pod záštitou organizace Junák - svaz skautů a skautek. Sdružujeme skautky a skauty v Broumově.


Co nás zajíma, čím se zabýváme?

 • Příroda!
  Putování přírodou, poznávání přírody, její ochrana.
 • Hry!
  V přírodě i v klubovně, hry po celý rok.
 • Kamarádství!
  Svorné přátelství v dobrém i zlém. Spolupráce v malých skupinách.
 • Táboření!
  Škola samostatnosti, tábornických dovedností. Letní tábory jsou především dobrodružstvím, vyvrcholením celoroční činnosti!
 • Romantika!
  Také dobrodružství, vůně dálek, vůně táborového ohně. Velké a zajímavé setkání se životem i lidmi, co hrají vždycky fér.
 • Sport!
  Heslem je zdraví, fyzická zdatnost a všestrannost. Vodáci mají dokonce samostatní oddíly!
 • Kultura!
  Vlastní aktivní tvořivost.
 • Služba!
  Veřejně prospěšné práce, pomoc potřebným, humanitární sbírky. Snaha být k užitku kamarádům, bližním, svému městu, obci, zemi.
 •  

 • Skautskými zákony
  1. Skaut je pravdomluvný
  2. Skaut je věrný a oddaný
  3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
  4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
  5. Skaut je zdvořilý
  6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
  7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
  8. Skaut je veselé mysli
  9. Skaut je hospodárný
  10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích
 • Skautským slibem
  Slibuji na svou čest jak dovedu nejlépe:
  - sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době
  - plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
  - duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližnímu
 • Skautským heslem
  Buď připraven.

 • Skautským příkazem
  Vykonej denně alespoň jeden dobrý skutek.
 •  

  Naposledy upraveno 07.11.2013