Junák - český skaut, středisko Šedého vlka Broumov, z.s. 523.06

Zdelov 2006

Ráno, v sobotu 1. července jsme se sešli u klubovny, abychom společně odjeli vláčkem do Zdelova. Tam jsme si po dosti namáhavé práci uzpůso

Ráno, v sobotu 1. července jsme se sešli u klubovny, abychom společně odjeli vláčkem do Zdelova. Tam jsme si po dosti namáhavé práci uzpůsobili terén a začali stavět stany ( jak kdo, že Ašime:D ) Večer bylo konečně dílo hotovo! A po uvítacím Lumírově proslovu jsme šli spát. Ráno nás čekal první nástup a rozdělení úkolů.. Během následujících dvou dnů jsme postavili, opravili a zbourali vše, co se dalo:D ( např. pec, ale tu jsme postavili) a proto Jsme mohli vyrazit na výlet- na hrad Litice kde jsme se dověděli plno nových věcí:D a cestou zpátky jsme se dokonce zchladili v nedaleké řece. Další dny už jsme plnili celotáborový program- cestování po světě. Díky němu jsme se naučili plno pozdravů v cizích jazycích a dokonce jsme si vyzkoušeli pekelně šetřit s vodou, postavit létající balon, vařit na rozbouřené vodě, střílet z luku apd. . Ke konci prvního týdne jsme přivítali polskou návštěvu a Hiawathu- skauta z Náchoda. Poté už čas přímo letěl kupředu, neboť jsme se ani nerozkoukali a byl tu jeden táborák a po něm pojíždka na koni,koupání na koupališti, noční pochod a závěrečný táborák.Ani letos jsme se neochudili o upečené koláče přímo z táborové pece, naučili se zdravovědu, pořádali závěrečnou pouť, ohnové představení a jiné aktivity, jenž završililetošní tábor. A jako každý rok, tak i letos jsme z tábora odjížděli naprosto unavení:D
...cestou na vlak...
...úprava terénu...... hlavní architekt ;-)...


...dílo je hotovo...


...MFS......Black dragons......AHA...


...vlajková četa...

...vedoucí...

...Eva bourá, co se dá ;-)...

...stavba tabu...

...táborová pec...

...designéři pece...

...družina MFS...

...nudličky...

...hrad Litice...


...ukázka středověkých řemesel...


...koupání...


...létající balony...


...vaření vody na rozbouřené řece...


...střelba z luku...


...návštěva polských skautů...


...Hiawatha a Lentilka....


...táborák...


...táborák č.2...


...táborové koláče z pece :-P...


...ochutnávačky...


...noční pochod......


...fotbálek s Lumírem...


...radovánky na koupališti...


...zdravověda v praxi...


...táborová strašidla :-D...


...Michal na koni..


...táborová pouť...


...táborová pouť podruhé...


...ohňové představení roverů a rangers...


..závěrečné foto...


...únava byla veliká...
Naposledy upraveno 01.07.2006
tagy:

Zdelov, 2006, kronika, historie, fotky,